DANH SÁCH ĐỊA CHỈ MAIL, SĐT CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

 

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

Chức vụ

 

TĐCM

 

SĐT

 

EMAIL

 

1.        

Lê Văn Hòa

 

Hiệu trưởng

 

ĐHSP Toán

 

0914.226.456

 

lvanhoa.thptcva@quangtri.edu.vn

 

2.        

Nguyễn Thanh Quang

 

Hiệu phó

 

ĐHSP Anh

 

0916.379.009

 

nguyenthanhquang.thptcva@quangtri.edu.vn

 

1.        

Hồ Sỹ Ngoạn

 

Phó HT

 

ĐHSP Sử

 

0914550225

 

hosyngoan.thptcva@quangtri.edu.vn

 

2.        

Nguyễn Ngọc Chung

 

TTCM

 

ĐHSP Toán

 

0915.301.232

 

ngocchungt3@gmail.com

 

3.        

Lê Văn Triển

 

Giáo viên

 

Thạc sỹ Toán

 

0906.474.969

 

lvtrien63@gmail.com

 

4.        

Phạm Thị Thanh Phương

 

Tổ phó

 

ĐHSP Toán

 

0963.579.435

 

pttphuong101282@gmail.com

 

5.        

Mai Ngọc Anh

 

Giáo viên

 

ĐHSP Toán

 

0935.601.283

 

maingocanhnhl@gmail.com

 

6.        

Cao Thị Thúy An

 

Giáo viên

 

ĐHSP Toán

 

0989476229

 

caothuyan.toansp@gmail.com

 

7.        

Nguyễn Lê Mai

 

Giáo viên

 

Thạc sỹ Toán

 

0914264359

 

nlemai2410@gmail.com

 

8.        

Hồ Thị Thanh Thúy

 

Giáo viên

 

ĐHSP Toán

 

0976591357

 

thanhthuy.toan.a@gmail.com

 

9.        

Võ Thị Ngọc Lan

 

TTCM

 

ĐHSP Lý

 

0987378599

 

vongoclan.thptcva@quangtri.edu.vn

 

10.     

Nguyễn Xuân Sơn

 

Tổ phó

 

ĐHSP Lý

 

01234234555

 

nguyenxuanson78@gmail.com

 

11.     

Trương Thị Lý

 

Giáo viên

 

ĐHSP Lý

 

0915002665

 

truongthily1978@gmai.com

 

12.     

Dương Thị Thúy

 

Giáo viên

 

ĐHSP Lý

 

0915362809

 

duongthuycva@gmail.com

 

13.     

Trần Hưng Đạo

 

Giáo viên

 

ĐHSP Lý

 

0913144225

 

tranhungdao2910@gmail.com

 

14.     

Lê Thị Hoanh

 

Giáo viên

 

Thạc sỹ Vật lý

 

0905188909

 

hoanhle.tkp@gmail.com

 

15.     

Dương Xuân Trường

 

TTCM

 

ĐHSP Hóa

 

0914443955

 

duongxuantruong66@gmail.com

 

16.     

Trần Thị Thúy Nguyên

 

Giáo viên

 

ĐHSP Hóa

 

0912280475

 

tranthuynguyencva@gmail.com

 

17.     

Lê Thị Thùy Dương

 

Giáo viên

 

ĐHSP Hóa

 

0949550111

 

thuyduongdhqt@gmail.com

 

18.     

Võ Thanh Phước

 

Giáo viên

 

Thạc sỹ Hóa

 

0984694724

 

chjtonbao@gmail.com

 

19.     

Nguyễn Thị Xuân Hiền

 

Giáo viên

 

Thạc sỹ Hóa

 

01676395700

 

hiennguyencva@gmail.com

 

20.     

Lê Thị Thanh Hương

 

Giáo viên

 

ĐHSP Hóa

 

0915019245

 

thanhhuongthptcva@gmail.com

 

21.     

Nguyễn Thị Phượng

 

TTCM

 

ĐHSP Sinh

 

0915066500

 

benainu@gmail.com

 

22.     

Bùi Duy Thắng

 

Giáo viên

 

ĐHSP Sinh

 

0915326536

 

bd.anhminh@gmail.com

 

23.     

Lê Thị An

 

Giáo viên

 

ĐHSP Sinh

 

0919535595

 

thuyanspsinh88@gmail.com

 

24.     

Trần Thị Thanh Tuyền

 

Giáo viên

 

ĐHSP Sinh

 

0914298357

 

thanhtuyen1110253@gmail.com

 

25.     

Trần Thị Thanh Nhàn

 

Giáo viên

 

ĐHSP KTNN

 

0949465558

 

ngocnhathpt.chuvanan@gmail.com

 

26.     

Lê Thị Bích Nhung

 

Giáo viên

 

ĐHSP KTNN

 

01686511178

 

bichnhung79@gmail.com

 

27.     

Trịnh Thị Tường Vy

 

TTCM

 

Thạc sỹ Tin học

 

0914328769

 

trinhtuongvy79@gmail.com

 

28.     

Phạm Lữ Ly Lan

 

Giáo viên

 

ĐHSP Tin

 

0983335456

 

lylan1004@gmail.com

 

29.     

Nguyễn Dư Tấn

 

Giáo viên

 

ĐHSP Tin

 

0983053129

 

gvnguyendutan@gmail.com

 

30.     

Đoàn Hữu Hoài

 

Giáo viên

 

Thạc sỹ Tin

 

0945694777

 

doanhuuhoai89@gmail.com

 

31.     

Trần Lê Anh Tuấn

 

Giáo viên

 

ĐHSP KTCN

 

0947297555

 

tuantranledh@gmail.com

 

32.     

Hồ Quý Nhơn

 

Giáo viên

 

ĐHSP Lý - Tin

 

0974011333

 

hoquynhon.thptcva@gmail.com

 

33.     

Nguyễn Uyện Ly

 

TTCM

 

ĐHSP Văn

 

0911471456

 

nguyenuyenlycva@gmail.com

 

34.     

Trần Thị Mỹ Thiện

 

Tổ phó

 

ĐHSP Văn

 

01668473243

 

ttmthien.thptcva@quangtri.edu.vn

 

35.     

Đào Thị Hồng Hạnh

 

Giáo viên

 

ĐHSP Văn

 

0915358169

 

dthhanh01101973@gmail.com

 

36.     

Lê Thị Hoài Thu

 

Giáo viên

 

ĐHSP Văn

 

0935599779

 

hoaithu19lhp@gmail.com

 

37.     

Hoàng Thị Mỹ Ngọc

 

Giáo viên

 

ĐHSP Văn

 

0915003644

 

ngocthic3@gmail.com

 

38.     

Võ Thị Thanh Hiền

 

Giáo viên

 

ĐHSP Văn

 

01665978500

 

thanhhiencva@gmail.com

 

39.     

Nguyễn Thị Mỹ Đức

 

Giáo viên

 

ĐHSP Văn

 

0913383325

 

myduc1986@gmail.com

 

40.     

Trần Thị Thu Huyền

 

Giáo viên

 

ĐHSP Văn

 

0988328108

 

huyentran31086@gmail.com

 

41.     

Trần Thị Kim Huệ

 

Giáo viên

 

ĐHSP Sử

 

0915073123

 

trankimhue.thptcva@quangtri.edu.vn

 

42.     

Phạm Thị Vân

 

Giáo viên

 

ĐHSP Sử

 

0987406228

 

ptvan.chuvanan.lichsu@gmail.com

 

43.     

Nguyễn Như Tân

 

BTĐT

 

ĐHSP GDCD

 

0932502188

 

nhutan79@gmail.com

 

44.     

Trần Cảnh Thắng

 

Giáo viên

 

ĐHSP GDCD

 

0943156333

 

canhthang369@gmail.com

 

45.     

Trần Hữu Thìn

 

Giáo viên

 

ĐHSP GDTC- GDQPAN

 

0913867123

 

huuthin151@gmail.com

 

46.     

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

 

TTCM

 

ĐHSP Địa lý

 

0915025299

 

nguyentuyetnhung.thptcva@quangtri.edu.vn

 

47.     

Trần ThịThu

 

Giáo viên

 

ĐHSP Địa lý

 

0914713129

 

tranthuqt1968@gmail.com

 

48.     

Trương Thị Hồng Hải

 

Giáo viên

 

Thạc sỹ Địa lý

 

0915055718

 

truongthihonghai@gmail.com

 

49.     

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

Tổ phó

 

ĐHSP Anh văn

 

0916710414

 

thanhthuy20102011@gmail.com

 

50.     

Nguyễn Thị Thúy

 

Giáo viên

 

ĐHSP Anh văn

 

0914342363

 

nguyenthithuycva@gmail.com

 

51.     

Nguyễn Thị Lan Phương

 

Giáo viên

 

ĐHSP Anh văn

 

0944188299

 

lanphuong59@gmail.com

 

52.     

Nguyễn Đăng Tùng

 

Giáo viên

 

ĐHSP Anh văn

 

0914555062

 

ndtungqti@gmail.com

 

53.     

Đỗ Thị Quỳnh Hương

 

Giáo viên

 

ĐHSP Anh văn

 

0914042000

 

quynhtocngan78@gmail.com

 

54.     

Trần Thị Thu Phương

 

Giáo viên

 

ĐHSP Anh văn

 

0919262910

 

ngocchungt3@gmail.com

 

55.     

Phan Thị Kim Cúc

 

Giáo viên

 

ĐHSP Anh văn

 

0915001801

 

kimcuc85@gmail.com

 

56.     

Đinh Thị Thu Hằng

 

TTCM

 

ĐHSP Anh văn

 

0917988527

 

dinhthuhang.thptcva@quangtri.edu.vn

 

57.     

Phan Ánh Ngọc

 

TTCM

 

ĐHSP Thể dục

 

0935365558

 

ngocnhan.thptchuvanan@gmail.com

 

58.     

Hoàng Thị Tư

 

Giáo viên

 

ĐHSP Thể dục

 

0913034595

 

minhthuthpt@gmail.com

 

59.     

Nguyễn Đức Hùng

 

Giáo viên

 

ĐHSP Thể dục

 

0945593225

 

nguyenduchung20101971@gmail.com

 

60.     

Phan Tấn

 

Giáo viên

 

ĐHSP Thể dục

 

0906505919

 

Phantan1976@gmail.com

 

61.     

Nguyễn Thanh Lý

 

TT VP

 

Thiết bị

 

0915008473

 

nguyenthanhly.thptcva@quangtri.edu.vn

 

62.     

Nguyễn Thị Huế

 

Nhân viên

 

Văn phòng

 

0914160159

 

nguyenthihue.thptcva@quangtri.edu.vn

 

63.     

Đỗ Thị Huyên

 

Nhân viên

 

Văn phòng

 

0947820577

 

dothihuyen.thptcva@quangtri.edu.vn

 

64.     

Phạm Thị Thảo

 

Nhân viên

 

Thư viên

 

0976013369

 

phamthithao.thptcva@quangtri.edu.vn

 

65.     

Trần Thị Mai Trang

 

Kế toán trưởng

 

ĐHKT

 

0914937733

 

tranmaitrangkttt@quangtri.edu.vn