Tuesday, 19/06/2018 - 20:49|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
28/10/2014
Ngày hiệu lực:
28/10/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/10/2013
Ngày hiệu lực:
28/10/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/10/2013
Ngày hiệu lực:
28/10/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác. Người được cơ quan, đơn vị cử đi công tác được thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ theo phương thức thanh toán khoán theo quy chế...
Ngày ban hành:
04/09/2013
Ngày hiệu lực:
04/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực